logo gietemawevers notarissen

Vastgoedsector

Opdrachtgevers in het vastgoed zijn met name bouwbedrijven, projectontwikkelaars, banken, zorgverleners, corporaties, gemeenten en andere instellingen en (professionele) vastgoedbeleggers.

Een substantieel deel van onze vastgoedpraktijk bestaat uit het verstrekken van juridisch advies op vastgoed gebied, waarbij wij onze cliënten bijstaan bij - onder meer - het aangaan van (samenwerkings)contracten bij gebiedsontwikkeling, CV/BV-structuren voor vastgoedprojecten (woning- en utiliteitsbouw), het verwerven van vastgoed en de (her)financiering daarvan, het opzetten en begeleiden van verkoop van vastgoed bij inschrijving, het toepassen van erfpachtconstructies (zoals erfpachtlease), vestigen/stapeling van beperkte rechten en fiscaliteit met betrekking tot vastgoed (omzetbelasting / overdrachtsbelasting), opzet van bouwplannen (woning-, utiliteits- en recreatiebouw, al dan niet in combinatie), parkmanagement, de opzet van vastgoed fondsen, het adviseren over de wijze van splitsen van gebouwen of recreatieparken in appartementsrechten, het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en het veilen van vastgoed.

Dagelijks houden wij ons bezig met het opstellen van koopcontracten, variërend van eenvoudige transacties van (bedrijfsmatig) vastgoed tot zeer complexe (turn-key) koop-/ontwikkeling-/realisatie-/ exploitatieovereenkomsten.

Vanzelfsprekend stelt ons kantoor ook notariële akten op die ter uitvoering van door derden of ons kantoor opgestelde overeenkomsten dienen, zoals akten van levering, hypotheek, splitsing, vestiging van beperkte rechten en de bij vastgoedontwikkeling- en exploitatie behorende personenvennootschappen en rechtspersonen.

jan sidebar2