logo gietemawevers notarissen

Concerns

Wij fungeren als huisnotaris van diverse grote ondernemingen waarvan de activiteiten in de regel zijn ondergebracht in diverse tot de groep behorende vennootschappen. Voor deze ondernemingen onderscheiden wij een drietal onderdelen in onze praktijk.

1. Corporate praktijk
Het begeleiden van herstructureringen, het verrichten van juridische werkzaamheden bij herfinancieringen (leningsdocumentatie, verpanding (van aandelen), hypotheken), het begeleiden van juridische fusies en splitsingen (waaronder ook de meer bijzondere varianten zoals driehoeksfusies, ruziesplitsingen, reversed legal mergers en grensoverschrijdende juridische fusies), het verzorgen van aandelentransacties, statutenwijzigingen, oprichting van rechtspersonen, certificering van aandelen, kapitaalvermindering, liquidaties, etc.

2. Transactiepraktijk
Het (in de regel als partij-adviseur) begeleiden van fusies, overnames, joint-ventures en ontvlechtingen en het tot stand brengen van participaties. Dergelijke trajecten kunnen wij van A tot Z begeleiden waarbij wij (mede) de onderhandelingen voeren, de overeenkomsten opstellen/aanpassen en de notariële afwikkeling verzorgen.

3. Adviespraktijk
Advisering over ondernemingsrechtelijke kwesties zoals het kiezen van de juiste juridische structuur, het structuurregime, beschermingsmaatregelen, bijzondere soorten aandelen, zeggenschapsissues, corporate governance, werknemersparticipatie, etc.

niels sidebar