logo gietemawevers notarissen

Vastgoedsector

Opdrachtgevers in het vastgoed zijn met name bouwbedrijven, projectontwikkelaars, (professionele) vastgoedbeleggers, zorgverleners, corporaties, banken, gemeenten en mkb bedrijven.

Een substantieel deel van onze vastgoedpraktijk bestaat uit het verstrekken van juridisch advies op vastgoed gebied, waarbij wij onze cliënten bijstaan bij - onder meer - het verwerven van vastgoed (veelal ontwikkellocaties of beleggingsobjecten), transformatieprojecten en de (her)financiering daarvan, het opzetten en begeleiden van verkoop van vastgoed of verkoop bij inschrijving, vestigen/stapeling van beperkte rechten, fiscaliteit met betrekking tot vastgoed (omzetbelasting / overdrachtsbelasting), opzet van bouwplannen in Nederland (woning-, utiliteits- en recreatiebouw, al dan niet in combinatie) en ook de uitponding daarvan aan particulieren, het opzetten van parkmanagement, de opzet van vastgoed fondsen, het adviseren over de wijze van splitsen van gebouwen of recreatieparken in appartementsrechten, het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en het veilen van vastgoed.

Omdat wij veel nieuwbouwprojecten begeleiden en in het verlengde daarvan ook de overdrachten van de bouwkavels aan de particulieren, verzorgen wij ook het daarmee samenhangende familierecht. Een gewone woningoverdracht verzorgen wij natuurlijk ook voor onze bestaande relaties en voor particulieren die dat graag bij ons onderbrengen.

Dagelijks houden wij ons bezig met het opstellen van koopcontracten, variërend van eenvoudige transacties van (bedrijfsmatig) vastgoed tot zeer complexe (turn-key) koop-, ontwikkeling-, realisatie- en exploitatieovereenkomsten. Tevens adviseren wij veel cliënten over de mogelijkheden van het aangaan of ontvlechten van (samenwerkings)contracten bij gebiedsontwikkeling en over het opzetten van CV/BV-structuren voor vastgoedprojecten (woning- en utiliteitsbouw).

Vanzelfsprekend stelt ons kantoor ook notariële akten op die ter uitvoering van door derden of ons kantoor opgestelde overeenkomsten dienen, zoals akten van levering, hypotheek, splitsing, vestiging van beperkte rechten en de bij vastgoedontwikkeling- en exploitatie behorende oprichting van personenvennootschappen en rechtspersonen.

 

Ilonka sidebar nw