logo gietemawevers notarissen

Maak kennis met onze medewerkers

 

Ilonkaprofiel  
Naam: I. Noort
Voornaam: Ilonka
Functie: notarisklerk
Telefoon: 055 5782 222
Mobiel: 06 1379 04 94
   
Sectie: Vastgoed
   
Eerdere betrekkingen

2000 - 2005: notarisklerk bij VBC notarissen te Amersfoort

2005 – 2016: notarisklerk bij Nysingh te Arnhem

 

oscar V1218   jeroen V1218    ingeborg V1218    ilonka V1218    jolanda V1218    niels V1218   jan V1218   karin V1218    jelle V1218 
willemien V1218   ingrid V1218    linda V1218    ronald V1218    henriëtte V1218    sanne V1218   annet V1218   meta V1218