logo gietemawevers notarissen

Werkwijze

Ons kantoor kenmerkt zich door een flexibele professionele houding waarbij wij vlot en adequaat inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers. De zakelijke markt die wij bedienen stelt hoge eisen aan juridische- en fiscale kennis, flexibiliteit, slagvaardigheid, oplossingsgerichtheid en daadkracht. Deze eigenschappen kunt u van ons verwachten. Wij vinden het daarbij van essentieel belang om voor de aanvang van onze werkzaamheden met u om tafel te zitten om alle relevante details goed in kaart te brengen om zodoende tot een goed advies te komen en op een efficiënte wijze te werk te kunnen gaan.

Zaken met hoge prioriteit worden dienovereenkomstig afgewikkeld. Gietema Wevers notarissen beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van dienstverleners, waardoor wij veel directe lijnen hebben met andere professionals en deskundigen. Bij de wettelijke taak van de notaris hoort ook dat wij in voorkomend geval kritische vragen stellen aan partijen over de gewenste overeenkomst of akte en doorvragen als er iets niet duidelijk is. Wij voelen ons hierin niet lijdelijk en werken samen om een zaak tot een goed einde te brengen.

Onze opdrachtgevers worden bediend door vaste contactpersonen. Kenmerkend en van groot belang voor kwaliteit vinden wij dat de medewerker met de juiste vakbekwaamheid en het juiste kennisniveau de verlangde dienst ten behoeve van onze opdrachtgevers verricht. In het kader van de kwaliteitsbewaking hanteren wij intern het “meer ogen principe”.

Behalve een procedurele en processuele kwaliteitsborging is een vakinhoudelijke kwaliteitsborging van essentieel belang. Die vakbekwaamheid wordt geborgd door externe opleidingen, het wekelijks bespreken van vakliteratuur, jurisprudentie en van concrete praktijkcases.

henriëtte sidebar